Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących
Paweł Pytlak
psychoterapeuta, psycholog, terapeuta uzależnień
Paweł Pytlak

Edukacja

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Studium Terapii Uzależnień oraz Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.

Podejście terapeutyczne: Psychodynamiczne

Specjalizacja Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta uzależnień

Obszar pracy

Depresja, lęki, nerwice, fobie, zaburzenia osobowości, nastroju, odżywiania, psychosomatyczne, obsesyjno-kompulsywne, PTSD, trudności w relacjach, w komunikacji, obniżona samoocena, strata, żałoba, przemoc, samookaleczenia, uzależnienia, niepełnosprawność

Opis

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na oddziale onkologicznym oraz na oddziale neurologii dziecięcej. Pracował także w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Prowadził warsztaty terapii zajęciowej. Udziela indywidualnej pomocy psychologicznej i psychoterapii w prywatnym gabinecie. Jest założycielem fundacji MILOWE, która zajmowała się osobami bezdomnymi i wykluczonymi społecznie. Specjalizuje się w indywidualnej pracy z osobami dorosłymi, zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości oraz psychosomatycznymi. Pomaga osobom doświadczającym depresji, zmagającymi się z fobiami, a także lękami. Wspiera osoby po stracie, w żałobie. Pracuje z osobami zgłaszającymi trudności w nawiązaniu relacji oraz w komunikacji. Pomaga osobom uzależnionym behawioralnie i chemicznie, a także ich rodzinom i bliskim.

Umów spotkanie online
Copyright © 2023 therapies.pl