Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących
stowarzyszenie etap konin

Stowarzyszenie Etap

Sukces nigdy nie jest ostateczny
Porażka nigdy nie jest totalna
Renoma
Anonimowość
Wyspecjalizowana kadra

Stowarzyszenie Etap

stowarzyszenie etap konin

Stowarzyszenie powstało w 2006 roku. Prezesem jest Piotr Pietrow. Od 2006 roku prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Narkomanów i ich Rodzin. Obecnie punkt mieści się przy ul. Wiśniowej 7 w Koninie. Od początku istnienia prowadzi także działalność profilaktyczną. Pierwszy event odbył się w 2006 roku pod tytułem „Bezpieczne wagary”, zgromadził on kilkuset uczniów i uzyskał bardzo dobre recenzje. Gościem specjalnym akcji był Krzysztof Jary Jaryczewski, wieloletni lider zespołu Oddział Zamknięty.

Cele Stowarzyszenia

 • Promowanie trzeźwego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży
 • profilaktyka i edukacja przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz HIV/AIDS
 • pomoc ofiarom przemocy i narkomanom oraz ich rodzinom
 • prowadzenie bardzo szeroko pojętej rehabilitacji
 • postrehabilitacja i postresocjalizacja, w tym osób niepełnosprawnych
 • integracja osób ze środowisk w trudnościach
 • pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości
 • organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin
 • troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych
 • dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka)
 • organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie czasu wolnego, ubogacenie wypoczynku
 • angażowanie w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej
 • wychowywanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonywanie, do sumienności, przedsiębiorczości, a także do gotowości niesienia pomocy młodzieży

Konin, Wiśniowa 7

Punktkonsultacyjny

dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym
Lata doświadczeń
Szeroki wachlarz usług
Najlepsi profesjonaliści

Punkt konsultacyjny

punkt konsultacyjny konin

Stowarzyszenie od stycznia 2019 roku prowadzi w Koninie przy ulicy Wiśniowej 7 Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym.

W punkcie osoby potrzebujące pomocy otrzymają wsparcie:

 • psychologiczne,
 • terapeutyczne,
 • prawne,
 • psychiatryczne,
 • pomoc w zakresie powrotu na rynek pracy.

W ramach działania punktu prowadzone są grupy wsparcia, warsztaty dla dzieci i młodzieży, rodziców. Można też uzyskać materiały informacyjne na tematy związane z miejscami leczenia osób uzależnionych.

Korzystanie z punktu jest bezpłatne.

Nasze atuty

 • Renoma
 • Darmowa konsultacja
 • Dogodne terminy
 • Wyspecjalizowana kadra
 • Anonimowość
 • Elastyczność
DLATEGO TO WŁAŚNIE NAS LUDZIE WYBIERAJĄ

Skontaktuj się z nami

punkt konsultacyjny konin

ul. Wiśniowa 7
62-510 Konin

punkt konsultacyjny konin

Napisz
etapkonin@gmail.com

punkt konsultacyjny konin

Zadzwoń
(+48) 603 281 184

Copyright © 2023 therapies.pl