Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących

Gdzie pomagamy

therapies
therapies
therapies

Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Pietrow Piotr

ul. Wiśniowa 7
62-510 Konin

Prywatny Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień powstał w 2006r. Obecnie mieści się w Koninie przy ul. Wiśniowa 7. Gabinet realizuje następujące formy terapii , indywidualnej i grupowej.

  1. Program Podstawowy Psychoterapii Uzależnień
  2. Program Psychoterapii Uzależnień- Zapobieganie Nawrotom Choroby
  3. Program Pogłębiony Psychoterapii Uzależnień
  4. Program Podstawowy Psychoterapii dla Osób Współuzależnionych
  5. Program Pogłębiony Psychoterapii dla Osób Współuzależnionych
  6. Program Podstawowy Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci z Rodzin Problemem Uzależnienia
  7. Program Pogłębiony Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci z Rodzin Problemem Uzależnienia
  8. Psychoedukacja dla Rodziców Dzieci Uzależnionych lub Szkodliwie Zażywających Środki Psychoaktywne

Wizyty zamawiamy telefonicznie , nr tel. 667951678

Koszt 45 minutowej sesji to 120zł

NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień i Wspóluzależnienia

ul. Poznańska 29
62-540 Kleczew
therapies
therapies
therapies
therapies
therapies
therapies
therapies
therapies
therapies
therapies
therapies
therapies
therapies

Stwarzyszenie profilaktyki społecznej Etap

ul. Wiśniowa 7
62-510 Konin

Stowarzyszenie powstało w 2006 roku. Prezesem jest Piotr Pietrow. Od 2006 roku prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Narkomanów i ich Rodzin. Obecnie punkt mieści się na ul. wiśniowa 7 w Koninie. Od początku istnienia prowadzi także działalność profilaktyczną. Pierwszy invent odbył się w 2006 r pod tytułem " Bezpieczne wagary" zgromadził on kilkuset uczniów i uzyskał bardzo dobre recenzje. Gościem specjalnym akcji był Krzysztof Jary Jaryczewski wieloletni lider zespołu Oddział Zamknięty.

Cele Stowarzyszenia to:

1. Promowanie trzeźwego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży; 2. Profilaktyka i edukacja przeciwdziałania uzależnieniom oraz hiv/aids; 3. Pomoc ofiarom przemocy i narkomanom oraz ich rodzinom; 4. Prowadzenie bardzo szeroko pojętej rehabilitacji; 5. Postrehabilitacja i postresocjalizacja, w tym osób niepełnosprawnych; 6. Integracja osób ze środowisk w trudnościach; 7. Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości; 8. Organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin; 9. Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych; 10. Dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka); 11. Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie czasu wolnego, ubogacanie wypoczynku; 12. Angażowanie w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, uwrażliwienie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej; 13. Wychowywanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonywanie, do sumienności, przedsiębiorczości, a także do gotowości niesienia pomocy młodzieży.

Fundacja OD NOWA

ul. Poznańska 29
62-540 Kleczew

Siedziba Fundacji Od Nowa mieści się w Kleczewie, przy ulicy Poznańskiej 29. Fundatorem i Prezesem Fundacji jest Piotr Pietrow. Fundacja powstała 24 września 2014 r., a jej zakres działania został umocowany aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Piotr Chojnacki, Aleksander Chojnacki, Piotr Łaźniak Spółka Cywilna w Koninie, repertorium A nr 10962/2014.

therapies
therapies
therapies
Copyright © 2023 therapies.pl