Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących
Partnerzy
Współpraca ze sądem i prokuraturą

Szkolenia sędziów, prokuratorów, kuratorów.

Funkcja biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

therapies
Partnerzy
Współpraca z TVP
współpraca z tvp współpraca z tvp współpraca z tvp współpraca z tvp współpraca z tvp współpraca z tvp współpraca z tvp
Partnerzy
Ministerstwo Zdrowia

Od 2009 roku Nzoz Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Pietrow Piotr realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadząc Poradnie w Kleczewie.

Partnerzy
Opieka społeczna

Od 2006r. Gabinet Profilaktyki I Terapii Uzależnień współpracuje z MOPR w Koninie, Rychwale, Kleczewie, Grodźcu, Kazimierzu Biskupim, Wilczynie w celu pomocy tym placówką w opiece nad ludźmi uzależnionymi i ich rodzinami.

Szkolimy także pracowników opieki społecznej w zakresie środków psychoaktywnych.

Partnerzy
Szkoły

Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień współpracuje ze szkołami w zakresie profilaktyki Uzależnień. Obejmuje profilaktyką uczniów, rodziców, a także prowadzi szkolenia nauczycieli.

Partnerzy
Wojewódzki Urząd Pracy

Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień od 2011r. realizuje projekty dla osób wykluczonych społecznie ( głównie z powodu uzależnień) w zakresie aktywizacji zawodowej. Ideą projektu jest "Działanie moim zdrowieniem". Jestem propagatorem tezy , że terapia jest OK, Wiedza i chęci to ogromny krok do trzeżwienia, ale zdrowieje się dzięki podjętym działaniom.

Sprawdź nasze projekty
Copyright © 2023 therapies.pl