Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących
Piotr Pietrow
Specjalista terapii uzależnień, założyciel
Piotr Pietrow

Specjalista terapii uzależnień, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w Instytucie Nauk o Rodzinie ukończył Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków w (2005r.). Studiował w WSKSiM w Toruniu na Podyplomowych Studiach – Zasady wykorzystania funduszy unijnych (2007r.). Brał udział w Grupie otwarcia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (2010r.). Ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowe Studia- Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi z oceną bdb. (2014r.). Uczestniczył w wielu szkoleniach pogłębiając swoją wiedzę zarówno z zakresu terapii jak i biznesu np. w 2013r. – Programy i strategie psychoterapii DDA . Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami – certyfikat lub w 2014 - Różne cele i wiele dróg do poradzenia sobie z uzależnieniem. Odbywał też staże kliniczne min. W Ośrodku Terapii Odwykowej w Toruniu w 2005r. Pozostaje także od 2005 r.- do dziś w Superwizji Klinicznej. Obecnie superwizorem, jest Pani Bożena Maciek-Haściłło.

Przed 2001 r. pracował w kilku miejscach: jako ochroniarz, agent ubezpieczeniowy, mieszkał kilka lat za granicą. Od 2002r będąc w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Świebodzinie rozpoczął pracę jako kooterapeuta. Do 2005r. był wolontariuszem w Oddziale Detoksykacyjnym. Od 2005r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, na Oddziale Leczenia Uzależnień, a następnie w Poradni Leczenia Uzależnień. W 2009r. uruchomił NZOZ Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Kleczewie, gdzie jestem kierownikiem. Do Poradni zgłosiło się około 1000 pacjentów, wykonano około 20000 świadczeń.

Jest prezesem Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej Etap, które to stowarzyszenie uruchomiło w 2006r. do dziś, Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin. Stowarzyszenie już w 2006r. zorganizowało projekt profilaktyczny dla kilkuset uczniów pt. „ Bezpieczne wagary”, gdzie gościem specjalnym był Jary Jaryczewski. Cały czas stowarzyszenie zajmuje się organizacją projektów profilaktycznych.

Jest fundatorem i obecnie prezesem Fundacji Od Nowa, która prowadzi Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Koninie. Głównym zadaniem centrum jest pomaganie w powstawaniu ( także z kolan) innym stowarzyszeniom i fundacją. W Centrum pełni funkcję koordynatora pięcioletniego projektu.

Pełni także funkcję prezesa Spółdzielni Socjalnej Efekt, której misją jest powrót na rynek pracy osób wykluczonych społecznie ( głównie uzależnionych). Jest propagatorem tezy „ Działanie moim zdrowieniem”.

W 2006r. utworzył Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow. W procesie terapeutycznym dla osób wysokofunkcjonujących uczestniczyło lub uczestniczy około 100 pacjentów. Gabinet Profilaktyki jest autorem i realizatorem projektów „ Musiało…i się udało” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2013. Celem projektu było przywrócenie na rynek pracy osób wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienia od środków psychoaktywnych. Oprócz terapii, wsparcia psychologicznego, podopiecznymi opiekowali się doradcy zawodowi, oraz pośrednicy pracy. Po opracowaniu predyspozycji , kierowano osoby na wybrane kursy zawodowe, a później na staże. Projekt ten dostał bardzo wysokie recenzje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Od 2013 do dziś zrealizował jeszcze kilka projektów: „ Pomóc młodym”, „Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, „ Działanie moim zdrowieniem”, „ Czas do pracy”, „ Ruszamy do pracy”. W projektach tych wzięło udział około 360 osób. Obecnie prowadzę projekt „ Krok do przodu”, w którym bierze udział 50 osób.

Gabinet Profilaktyki przeprowadził około 500 godzin zajęć profilaktycznych, konferencji , warsztatów dla uczniów , nauczycieli, samorządowców, członków komisji, kuratorów.

Od 2014r jest biegłym sądowym

Od 2006r. jest wolontariuszem w Licheńskim Centrum Pomocy.

Umów spotkanie online

Terapeuci

Paulina Kaczmarkowska
psycholog, specjalista terapii uzależnień
Paulina Kaczmarkowska

Z wykształcenia jestem psychologiem i specjalistą terapii uzależnień. Absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz absolwentką Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Certyfikat specjalisty terapii uzależnień został wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

Pracuję z osobami uzależnionymi oraz z bliskimi osób uzależnionych. Swoje umiejętności i doświadczenie terapeutyczne nabyłam prowadząc terapię indywidualną, grupową oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wierzę, że w każdym z nas drzemie siła na to, by mierzyć się z różnymi trudnościami, a terapia jest sposobem na odkrycie tej siły i umiejętne korzystanie z niej. Dlatego też ,towarzyszenie w drodze do poprawy jakości życia ,jest procesem dającym mi ogromną satysfakcję, a zaufanie, którym zostaję obdarzona stanowi dla mnie duże wyróżnienie.

Umów spotkanie online
Paweł Pytlak
psychoterapeuta, psycholog, terapeuta uzależnień
Paweł Pytlak

Edukacja

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Studium Terapii Uzależnień oraz Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.

Podejście terapeutyczne: Psychodynamiczne

Specjalizacja Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta uzależnień

Obszar pracy

Depresja, lęki, nerwice, fobie, zaburzenia osobowości, nastroju, odżywiania, psychosomatyczne, obsesyjno-kompulsywne, PTSD, trudności w relacjach, w komunikacji, obniżona samoocena, strata, żałoba, przemoc, samookaleczenia, uzależnienia, niepełnosprawność

Opis

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na oddziale onkologicznym oraz na oddziale neurologii dziecięcej. Pracował także w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Prowadził warsztaty terapii zajęciowej. Udziela indywidualnej pomocy psychologicznej i psychoterapii w prywatnym gabinecie. Jest założycielem fundacji MILOWE, która zajmowała się osobami bezdomnymi i wykluczonymi społecznie. Specjalizuje się w indywidualnej pracy z osobami dorosłymi, zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości oraz psychosomatycznymi. Pomaga osobom doświadczającym depresji, zmagającymi się z fobiami, a także lękami. Wspiera osoby po stracie, w żałobie. Pracuje z osobami zgłaszającymi trudności w nawiązaniu relacji oraz w komunikacji. Pomaga osobom uzależnionym behawioralnie i chemicznie, a także ich rodzinom i bliskim.

Umów spotkanie online
Ewa Łukaszewska
specjalista psychoterapii uzależnień
Ewa Łukaszewska

Nazywam się Ewa Łukaszewska. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ponadto ukończyłam pedagogikę resocjalizacji oraz doradztwo zawodowe i personalne.

Ciekawość samej siebie, ludzi i chęć pomocy innym w doświadczanych problemach emocjonalnych była impulsem do ukończenia studiów humanistycznych. Własny rozwój osobisty, zawodowy, duchowy pozwala mi być bliżej drugiego człowieka, wnikliwie rozumieć jego problemy i skutecznie towarzyszyć mu w przekraczaniu barier, podejmowaniu nowych wyzwań, oraz wspieraniu w rozwoju.

Pracując jako Specjalista Psychoterapii Uzależnień daję swoim klientom zrozumienie, każdy jest traktowany indywidualnie. Kluczem do skutecznego poradzenia sobie z problemem uzależnienia, współuzależnienia, syndromem DDA - DDD jest podążanie za potrzebami klienta, weryfikacja popełnianych błędów, rozwój, a nie "naprawianie".

Gdy patrzę na ludzi jak wychodzą z przeżywanego bólu, zmieniają się, rozkwitają, realizują swoje marzenia, czuję się szczęśliwa. Cieszą mnie ich sukcesy, natomiast „chwilowe” niepowodzenia dają możliwość do nauki i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, doskonalenia praktyki terapeutycznej.

Aby sprostać wymogom osób szukających pomocy psychoterapeutycznej ciągle się rozwijam i dokształcam w zakresie nowych metod terapeutycznych. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii grupowej, psychoedukacje, profilaktykę.

Zapraszam do spotkania w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze, zapewniam profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną.

Umów spotkanie online
Kinga Ortac
specjalista psychiatra, psychoterapeuta
Kinga Ortac

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2008 roku zdałam egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia z psychiatrii, a w roku 2011 ukończyłam czteroletnie psychoterapeutyczne studia podyplomowe organizowane przez Polski Instytut Ericksonowscki w Łodzi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam również za granicą pracując w klinice chorób wewnętrznych, oraz w klinice chorób psychosomatycznych. Pracowałam też na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Psychiatrycznym w Kościanie, oraz przez kilka lat na oddziale leczenia uzależnień w szpitalu w Koninie. Od kilkunastu lat zajmuje się opieką nad pacjentami w ramach hospicjum. Od 2009 roku jestem związana z psychiatrycznym lecznictwem ambulatoryjnym. W trakcie pracy zawodowej pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych zjazdach , warsztatach i konferencjach z dziedziny psychiatrii i innych obszarów medycyny.

Wystawienie recepty lub zwolnienia lekarskiego wymaga osobistej pierwszej wizyty diagnostycznej u lekarza psychiatry.

Umów spotkanie online
Dorota Lewandowska-Szczęsna
specjalista psychoterapii uzależnień
Dorota Lewandowska-Szczęsna

Dorota Lewandowska-Szczęsna - specjalista psychoterapii uzależnień, mediator w sprawach rodzinnych, gospodarczych.

W pracy, ale i w życiu cenię sobie ideę dialogu motywującego, nurt terapii humanistycznej. Lubię ludzi, lubię słuchać, szukać porozumienia także z sobą...

Umów spotkanie online
Jerzy Protasiuk
specjalista psychoterapii uzależnień
Jerzy Protasiuk

Nazywam się Jerzy Protasiuk, jestem specjalistą psychoterapii uzależnień. Od roku 1991, zajmuję się leczeniem osób uzależnionych. Przez 26 lat pracowałem w Wojewódzkim Ośrodku  Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. Posiadam duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Od roku 2003, posiadam certyfikat psychoterapii uzależnień. W osobie uzależnionej widzę przede wszystkim  człowieka, wrażliwego, wartościowego, który się pogubił i który potrzebuje pomocy.  Potrafię mu dać szacunek, wsparcie, moją wiedzę, zrozumienie oraz pomysł na to, jak zbudować trzeźwe życie. Jestem socjologiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Lubię ludzi, jazz i książki. Jestem ekspertem w programie telewizyjnym” Ocaleni”.    

Umów spotkanie online
Paula Pietrow
specjalista terapii uzależnień
Paula Pietrow
Umów spotkanie online
Kazimierz Cyferkowski
pedagog, terapeuta motywujący
Kazimierz Cyferkowski
Umów spotkanie online
Copyright © 2023 therapies.pl