Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących
Ewa Łukaszewska
specjalista psychoterapii uzależnień
Ewa Łukaszewska

Nazywam się Ewa Łukaszewska. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ponadto ukończyłam pedagogikę resocjalizacji oraz doradztwo zawodowe i personalne.

Ciekawość samej siebie, ludzi i chęć pomocy innym w doświadczanych problemach emocjonalnych była impulsem do ukończenia studiów humanistycznych. Własny rozwój osobisty, zawodowy, duchowy pozwala mi być bliżej drugiego człowieka, wnikliwie rozumieć jego problemy i skutecznie towarzyszyć mu w przekraczaniu barier, podejmowaniu nowych wyzwań, oraz wspieraniu w rozwoju.

Pracując jako Specjalista Psychoterapii Uzależnień daję swoim klientom zrozumienie, każdy jest traktowany indywidualnie. Kluczem do skutecznego poradzenia sobie z problemem uzależnienia, współuzależnienia, syndromem DDA - DDD jest podążanie za potrzebami klienta, weryfikacja popełnianych błędów, rozwój, a nie "naprawianie".

Gdy patrzę na ludzi jak wychodzą z przeżywanego bólu, zmieniają się, rozkwitają, realizują swoje marzenia, czuję się szczęśliwa. Cieszą mnie ich sukcesy, natomiast „chwilowe” niepowodzenia dają możliwość do nauki i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, doskonalenia praktyki terapeutycznej.

Aby sprostać wymogom osób szukających pomocy psychoterapeutycznej ciągle się rozwijam i dokształcam w zakresie nowych metod terapeutycznych. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii grupowej, psychoedukacje, profilaktykę.

Zapraszam do spotkania w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze, zapewniam profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną.

Umów spotkanie online
Copyright © 2023 therapies.pl