Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących
Piotr Pietrow
Specjalista terapii uzależnień, założyciel
Piotr Pietrow

Specjalista terapii uzależnień, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w Instytucie Nauk o Rodzinie ukończył Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków w (2005r.). Studiował w WSKSiM w Toruniu na Podyplomowych Studiach – Zasady wykorzystania funduszy unijnych (2007r.). Brał udział w Grupie otwarcia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (2010r.). Ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowe Studia- Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi z oceną bdb. (2014r.). Uczestniczył w wielu szkoleniach pogłębiając swoją wiedzę zarówno z zakresu terapii jak i biznesu np. w 2013r. – Programy i strategie psychoterapii DDA . Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami – certyfikat lub w 2014 - Różne cele i wiele dróg do poradzenia sobie z uzależnieniem. Odbywał też staże kliniczne min. W Ośrodku Terapii Odwykowej w Toruniu w 2005r. Pozostaje także od 2005 r.- do dziś w Superwizji Klinicznej. Obecnie superwizorem, jest Pani Bożena Maciek-Haściłło.

Przed 2001 r. pracował w kilku miejscach: jako ochroniarz, agent ubezpieczeniowy, mieszkał kilka lat za granicą. Od 2002r będąc w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Świebodzinie rozpoczął pracę jako kooterapeuta. Do 2005r. był wolontariuszem w Oddziale Detoksykacyjnym. Od 2005r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, na Oddziale Leczenia Uzależnień, a następnie w Poradni Leczenia Uzależnień. W 2009r. uruchomił NZOZ Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Kleczewie, gdzie jestem kierownikiem. Do Poradni zgłosiło się około 1000 pacjentów, wykonano około 20000 świadczeń.

Jest prezesem Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej Etap, które to stowarzyszenie uruchomiło w 2006r. do dziś, Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin. Stowarzyszenie już w 2006r. zorganizowało projekt profilaktyczny dla kilkuset uczniów pt. „ Bezpieczne wagary”, gdzie gościem specjalnym był Jary Jaryczewski. Cały czas stowarzyszenie zajmuje się organizacją projektów profilaktycznych.

Jest fundatorem i obecnie prezesem Fundacji Od Nowa, która prowadzi Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Koninie. Głównym zadaniem centrum jest pomaganie w powstawaniu ( także z kolan) innym stowarzyszeniom i fundacją. W Centrum pełni funkcję koordynatora pięcioletniego projektu.

Pełni także funkcję prezesa Spółdzielni Socjalnej Efekt, której misją jest powrót na rynek pracy osób wykluczonych społecznie ( głównie uzależnionych). Jest propagatorem tezy „ Działanie moim zdrowieniem”.

W 2006r. utworzył Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow. W procesie terapeutycznym dla osób wysokofunkcjonujących uczestniczyło lub uczestniczy około 100 pacjentów. Gabinet Profilaktyki jest autorem i realizatorem projektów „ Musiało…i się udało” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2013. Celem projektu było przywrócenie na rynek pracy osób wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienia od środków psychoaktywnych. Oprócz terapii, wsparcia psychologicznego, podopiecznymi opiekowali się doradcy zawodowi, oraz pośrednicy pracy. Po opracowaniu predyspozycji , kierowano osoby na wybrane kursy zawodowe, a później na staże. Projekt ten dostał bardzo wysokie recenzje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Od 2013 do dziś zrealizował jeszcze kilka projektów: „ Pomóc młodym”, „Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, „ Działanie moim zdrowieniem”, „ Czas do pracy”, „ Ruszamy do pracy”. W projektach tych wzięło udział około 360 osób. Obecnie prowadzę projekt „ Krok do przodu”, w którym bierze udział 50 osób.

Gabinet Profilaktyki przeprowadził około 500 godzin zajęć profilaktycznych, konferencji , warsztatów dla uczniów , nauczycieli, samorządowców, członków komisji, kuratorów.

Od 2014r jest biegłym sądowym

Od 2006r. jest wolontariuszem w Licheńskim Centrum Pomocy.

Umów spotkanie online
Copyright © 2023 therapies.pl