Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących
Cechy rodziny alkoholika

Cechy rodziny alkoholika

19.11.2020
 • koncentracja wszystkich członków rodziny na tym, który nałogowo pije;
 • ukrywanie jego alkoholizmu - cała rodzina solidarnie strzeże tajemnicy;
 • ciągły stres i cierpienie, brak poczucia bezpieczeństwa;
 • zaniedbywanie swoich potrzeb przez innych członków rodziny;
 • chaos i dezorganizacja życia rodzinnego; nasilone konflikty;
 • "zamrożenie" uczuć - nie dopuszczanie ich do świadomości, tłumienie;
 • zamiana ról, przejmowanie zadań i obowiązków innych domowników;
 • izolacja społeczna - coraz mniej kontaktów z ludźmi, odcięcie od nich.

Sytuację w rodzinie alkoholika, w której jeden z jej członków nałogowo pije, najkrócej można scharakteryzować tak:

życie alkoholika kręci się wokół butelki, a życie jego rodziny kręci się wokół niego.

Inaczej mówiąc, jest temu podporządkowany cały układ rodzinny. Kiedy ktoś jest narażony na wspólne życie z alkoholikiem, wówczas próbuje jakoś ustawić się wobec tej dolegliwej sytuacji - zaczyna myśleć, przeżywać i lord of the ocean postępować w specyficzny sposób, nazywany współuzależnieniem.

POMOC DLA CZŁONKÓW RODZINY

w szczególności żon, polega przede wszystkim na tym, żeby:/

 • przywrócić im niezależność, zdolność do życia własnym życiem:
 • skończyć z ułatwianiem alkoholikowi picia i zacząć skłaniać go do leczenia.
 • Przestać zaprzeczać - przyznać, że członek naszej rodziny jest uzależniony od alkoholu, a jego choroba uszkodziła całą rodzinę
 • Nie zajmować się jego piciem - przestać prosić, grozić, namawiać, kontrolować, odciągać od wódki, wyprowadzać z knajpy, wylewać alkohol
 • Nie osłaniać go i nie chronić - pozwolić odczuć na sobie konsekwencje nadużywania alkoholu
 • Zdobywać wiedzę o chorobie alkoholowej i jej leczeniu - zwłaszcza o tym, że osoba uzależniona nie jest w stanie kontrolować swego picia i rodzina nie ma na to wpływu
 • Nauczyć się bronić - nie ulegać groźbom, ochraniać siebie i bliskich przed agresją i przemocą
 • Znaleźć oparcie - w placówkach odwykowych oraz wśród osób w podobnej sytuacji, a więc w grupach samopomocowych (Al-Anon) i klubach abstynencjach
 • Korzystać z pomocy psychologicznej - rozpocząć terapię współuzależnienia realizować program Al-Anon

Przeczytaj także

Copyright © 2023 therapies.pl