Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących
Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

19.11.2020

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to dorosłe osoby, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej. DDA Total Casino doświadczają w dorosłym życiu trudności, których korzenie tkwią w doświadczeniach wyniesionych z rodziny alkoholowej.

Dzieci w rodzinach alkoholowych przeżywają wiele trudnych emocji: wstyd, poczucie winy, gniew, smutek i strach. Typowymi sposobami radzenia sobie przez dzieci z rodzin alkoholowych z trudnymi emocjami są m.in. przesunięcie uczuć do podświadomości, pomniejszanie ich lub zaprzeczanie, nierozpoznawanie ich (nienazywanie) i mylenie z myślami.

Do cech wspólnych dla DDA zalicza się m.in.:

 • lęk przed utratą kontroli
 • lęk przed uczuciami
 • lęk przed sytuacjami konfliktowymi
 • nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności
 • poczucie winy towarzyszące obronie siebie
 • niemożność odprężenia się, pofolgowania sobie, odczucia przyjemności
 • duży samokrytycyzm
 • łatwość zaprzeczania
 • trudności przeżywane w związkach intymnych
 • przeżywanie rzeczywistości z pozycji ofiary
 • mylenie miłości z litością
 • skłonność do widzenia świata w czarno - białych barwach w sytuacjach dużego napięcia psychicznego
 • skłonność do biernego reagowania
 • umiejętność przetrwania w trudnych sytuacjach

Nie można zakładać, że każde dziecko, które wyrośnie w rodzinie alkoholowej będzie się charakteryzowało opisanym powyżej zespołem cech. Pojęcie DDA wraz z przypisywanym mu charakterystycznym zespołem cech, może jednak być pomocne dla osób, które doświadczają trudności spowodowanych doświadczeniami wyniesionymi z rodziny alkoholowej.

Przeczytaj także

Copyright © 2023 therapies.pl