Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących
Właściwości osoby współuzależnionej

Właściwości osoby współuzależnionej

19.11.2020
 • Chaos i zamęt uczuciowy
 • Huśtawki emocjonalne
 • Zagubienie, niepewność i bezradność w pejzażu emocjonalnym
 • Zaprzeczanie oczywistym faktom problemu alkoholowego
 • Roztaczanie ochronnego parasola nad alkoholikiem i łagodzenie skutków jego picia
 • Ukrywanie przed otoczeniem incydentów alkoholowych
 • Nadmierna zależność emocjonalna od alkoholika
 • Koncentrowanie się na alkoholiku kosztem siebie i rodziny
 • Szukanie „obiektywnych” powodów picia i usprawiedliwianie alkoholika
 • Unikanie sytuacji konfliktowych
 • Niepodejmowanie w rodzinie jawnych rozmów o faktach związanych z piciem, mimo, iż wyznaczają one życie rodzinne
 • Kłopoty z odpowiedzialnością; nadmierne podejmowanie odpowiedzialności lub całkowite uchylanie się od niej
 • Nieumiejętność bronienia swoich praw i zdrowych interesów dzieci
 • Nieświadome wspomaganie alkoholika przez odbarczenie go z odpowiedzialności za skutki picia

Przeczytaj także

Copyright © 2023 therapies.pl