Sprawdź! Therapies Ośrodek dla Osób Wysokofunkcjonujących

Darmowe materiały online

Pomoc w Twoim mieście
Ośrodki terapii uzależnień
Wybierz z listy poniżej województwo, w którym chcesz znaleźć ośrodek terapii uzależnień. Możesz też skorzystać z interaktywnej mapki, która znajduje się obok.
Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.
Winston Churchill
therapies 3 810 Ilość przeprowadzonych godzin psychoterapii grupowej
therapies 48 921 Ilość przeprowadzonych godzin psychoterapii indywidualnej
therapies 2 323 Ilość przeprowadzonych godzin psychoterapii online
therapies 21 Lat doświadczenia w leczeniu uzależnień
therapies 912 godzin kursów umiejętności społecznych i kompetencji
therapies 11 zrealizowanych projektów publicznych

Nasz zespół

Piotr Pietrow
Specjalista terapii uzależnień, założyciel
Piotr Pietrow

Specjalista terapii uzależnień, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w Instytucie Nauk o Rodzinie ukończył Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków w (2005r.). Studiował w WSKSiM w Toruniu na Podyplomowych Studiach – Zasady wykorzystania funduszy unijnych (2007r.). Brał udział w Grupie otwarcia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (2010r.). Ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowe Studia- Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi z oceną bdb. (2014r.). Uczestniczył w wielu szkoleniach pogłębiając swoją wiedzę zarówno z zakresu terapii jak i biznesu np. w 2013r. – Programy i strategie psychoterapii DDA . Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami – certyfikat lub w 2014 - Różne cele i wiele dróg do poradzenia sobie z uzależnieniem. Odbywał też staże kliniczne min. W Ośrodku Terapii Odwykowej w Toruniu w 2005r. Pozostaje także od 2005 r.- do dziś w Superwizji Klinicznej. Obecnie superwizorem, jest Pani Bożena Maciek-Haściłło.

Przed 2001 r. pracował w kilku miejscach: jako ochroniarz, agent ubezpieczeniowy, mieszkał kilka lat za granicą. Od 2002r będąc w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Świebodzinie rozpoczął pracę jako kooterapeuta. Do 2005r. był wolontariuszem w Oddziale Detoksykacyjnym. Od 2005r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, na Oddziale Leczenia Uzależnień, a następnie w Poradni Leczenia Uzależnień. W 2009r. uruchomił NZOZ Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Kleczewie, gdzie jestem kierownikiem. Do Poradni zgłosiło się około 1000 pacjentów, wykonano około 20000 świadczeń.

Jest prezesem Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej Etap, które to stowarzyszenie uruchomiło w 2006r. do dziś, Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin. Stowarzyszenie już w 2006r. zorganizowało projekt profilaktyczny dla kilkuset uczniów pt. „ Bezpieczne wagary”, gdzie gościem specjalnym był Jary Jaryczewski. Cały czas stowarzyszenie zajmuje się organizacją projektów profilaktycznych.

Jest fundatorem i obecnie prezesem Fundacji Od Nowa, która prowadzi Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Koninie. Głównym zadaniem centrum jest pomaganie w powstawaniu ( także z kolan) innym stowarzyszeniom i fundacją. W Centrum pełni funkcję koordynatora pięcioletniego projektu.

Pełni także funkcję prezesa Spółdzielni Socjalnej Efekt, której misją jest powrót na rynek pracy osób wykluczonych społecznie ( głównie uzależnionych). Jest propagatorem tezy „ Działanie moim zdrowieniem”.

W 2006r. utworzył Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow. W procesie terapeutycznym dla osób wysokofunkcjonujących uczestniczyło lub uczestniczy około 100 pacjentów. Gabinet Profilaktyki jest autorem i realizatorem projektów „ Musiało…i się udało” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2013. Celem projektu było przywrócenie na rynek pracy osób wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienia od środków psychoaktywnych. Oprócz terapii, wsparcia psychologicznego, podopiecznymi opiekowali się doradcy zawodowi, oraz pośrednicy pracy. Po opracowaniu predyspozycji , kierowano osoby na wybrane kursy zawodowe, a później na staże. Projekt ten dostał bardzo wysokie recenzje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Od 2013 do dziś zrealizował jeszcze kilka projektów: „ Pomóc młodym”, „Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, „ Działanie moim zdrowieniem”, „ Czas do pracy”, „ Ruszamy do pracy”. W projektach tych wzięło udział około 360 osób. Obecnie prowadzę projekt „ Krok do przodu”, w którym bierze udział 50 osób.

Gabinet Profilaktyki przeprowadził około 500 godzin zajęć profilaktycznych, konferencji , warsztatów dla uczniów , nauczycieli, samorządowców, członków komisji, kuratorów.

Od 2014r jest biegłym sądowym

Od 2006r. jest wolontariuszem w Licheńskim Centrum Pomocy.

Umów spotkanie online

W naszym zespole cenimy sobie szczerość, otwartość, a przede wszystkim lojalność. Każdy nasz terapeuta, prawnik, czy doradca zapewnia fachową pomoc i anonimowość. Zapraszamy do działu 'zespół', gdzie możesz poznać nas bliżej i przeczytać krótką informację o naszej specjalizacji. Mamy nadzieję, że dzięki temu poznamy się lepiej.

Paulina Kaczmarkowska
psycholog, specjalista terapii uzależnień
Paulina Kaczmarkowska

Z wykształcenia jestem psychologiem i specjalistą terapii uzależnień. Absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz absolwentką Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Certyfikat specjalisty terapii uzależnień został wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

Pracuję z osobami uzależnionymi oraz z bliskimi osób uzależnionych. Swoje umiejętności i doświadczenie terapeutyczne nabyłam prowadząc terapię indywidualną, grupową oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wierzę, że w każdym z nas drzemie siła na to, by mierzyć się z różnymi trudnościami, a terapia jest sposobem na odkrycie tej siły i umiejętne korzystanie z niej. Dlatego też ,towarzyszenie w drodze do poprawy jakości życia ,jest procesem dającym mi ogromną satysfakcję, a zaufanie, którym zostaję obdarzona stanowi dla mnie duże wyróżnienie.

Umów spotkanie online
Ewa Łukaszewska
specjalista psychoterapii uzależnień
Ewa Łukaszewska

Nazywam się Ewa Łukaszewska. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ponadto ukończyłam pedagogikę resocjalizacji oraz doradztwo zawodowe i personalne.

Ciekawość samej siebie, ludzi i chęć pomocy innym w doświadczanych problemach emocjonalnych była impulsem do ukończenia studiów humanistycznych. Własny rozwój osobisty, zawodowy, duchowy pozwala mi być bliżej drugiego człowieka, wnikliwie rozumieć jego problemy i skutecznie towarzyszyć mu w przekraczaniu barier, podejmowaniu nowych wyzwań, oraz wspieraniu w rozwoju.

Pracując jako Specjalista Psychoterapii Uzależnień daję swoim klientom zrozumienie, każdy jest traktowany indywidualnie. Kluczem do skutecznego poradzenia sobie z problemem uzależnienia, współuzależnienia, syndromem DDA - DDD jest podążanie za potrzebami klienta, weryfikacja popełnianych błędów, rozwój, a nie "naprawianie".

Gdy patrzę na ludzi jak wychodzą z przeżywanego bólu, zmieniają się, rozkwitają, realizują swoje marzenia, czuję się szczęśliwa. Cieszą mnie ich sukcesy, natomiast „chwilowe” niepowodzenia dają możliwość do nauki i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, doskonalenia praktyki terapeutycznej.

Aby sprostać wymogom osób szukających pomocy psychoterapeutycznej ciągle się rozwijam i dokształcam w zakresie nowych metod terapeutycznych. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii grupowej, psychoedukacje, profilaktykę.

Zapraszam do spotkania w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze, zapewniam profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną.

Umów spotkanie online
Kinga Ortac
specjalista psychiatra, psychoterapeuta
Kinga Ortac

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2008 roku zdałam egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia z psychiatrii, a w roku 2011 ukończyłam czteroletnie psychoterapeutyczne studia podyplomowe organizowane przez Polski Instytut Ericksonowscki w Łodzi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam również za granicą pracując w klinice chorób wewnętrznych, oraz w klinice chorób psychosomatycznych. Pracowałam też na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Psychiatrycznym w Kościanie, oraz przez kilka lat na oddziale leczenia uzależnień w szpitalu w Koninie. Od kilkunastu lat zajmuje się opieką nad pacjentami w ramach hospicjum. Od 2009 roku jestem związana z psychiatrycznym lecznictwem ambulatoryjnym. W trakcie pracy zawodowej pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych zjazdach , warsztatach i konferencjach z dziedziny psychiatrii i innych obszarów medycyny.

Wystawienie recepty lub zwolnienia lekarskiego wymaga osobistej pierwszej wizyty diagnostycznej u lekarza psychiatry.

Umów spotkanie online
Dorota Lewandowska-Szczęsna
specjalista psychoterapii uzależnień
Dorota Lewandowska-Szczęsna

Dorota Lewandowska-Szczęsna - specjalista psychoterapii uzależnień, mediator w sprawach rodzinnych, gospodarczych.

W pracy, ale i w życiu cenię sobie ideę dialogu motywującego, nurt terapii humanistycznej. Lubię ludzi, lubię słuchać, szukać porozumienia także z sobą...

Umów spotkanie online
Jerzy Protasiuk
specjalista psychoterapii uzależnień
Jerzy Protasiuk

Nazywam się Jerzy Protasiuk, jestem specjalistą psychoterapii uzależnień. Od roku 1991, zajmuję się leczeniem osób uzależnionych. Przez 26 lat pracowałem w Wojewódzkim Ośrodku  Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. Posiadam duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Od roku 2003, posiadam certyfikat psychoterapii uzależnień. W osobie uzależnionej widzę przede wszystkim  człowieka, wrażliwego, wartościowego, który się pogubił i który potrzebuje pomocy.  Potrafię mu dać szacunek, wsparcie, moją wiedzę, zrozumienie oraz pomysł na to, jak zbudować trzeźwe życie. Jestem socjologiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Lubię ludzi, jazz i książki. Jestem ekspertem w programie telewizyjnym” Ocaleni”.    

Umów spotkanie online
Paula Pietrow
specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, pedagog, doradca zawodowy, Trener Umiejętności Społecznych
Paula Pietrow
Analizując funkcjonowanie rodziny z problemem uzależnień z łatwością można dostrzec, iż w trudniejszej sytuacji od partnerów osób uzależnionych są ich dzieci, które nie miały żadnego wpływu na funkcjonowanie systemu, w którym się znalazły.

Paula poznawała funkcjonowanie systemu rodziny od wielu stron, zdobywając swoje doświadczenie nie tylko w gabinetach uzależnień, ale również w pogotowiu opiekuńczym, świetlicach środowiskowych, na policji, w MONARze, jako koordynator projektów profilaktycznych oraz projektów dla osób wykluczonych społecznie, obecnie jako ekspert w obszarze TUS w szkołach podstawowych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, psychoedukację oraz treningi umiejętności społecznych.

Oprócz praktyki w zawodzie oraz własnych doświadczeń życiowych o dużych umiejętnościach komunikacyjnych, negocjacyjnych itp. Cechująca się dużą motywacją do dalszego rozwoju zawodowego - zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, dodatkowe szkolenia m.in.

Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień i przemocy, Profilaktyka zachowań samobójczych, Kreatywna integracja i wiele innych, obecnie również w trakcie kilku szkoleń dotyczących dzieci i młodzieży.
Umów spotkanie online
Kazimierz Cyferkowski
pedagog, terapeuta motywujący
Kazimierz Cyferkowski

W zespole Therapies jestem pedagogiem oraz terapeutą motywującym. Cechując się empatią do Pacjentów staram się jak najlepiej przekazać swoją wiedzę popartą licznymi kursami oraz szkoleniami doskonalącymi moje umiejętności.

Umów spotkanie online
Monika Żabierek
psychoterapeuta
Monika Żabierek

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt , trenerem, pedagogiem mianowanym, oligofrenopedagogiem. Na codzień świadczę psychoterapię indywidualną oraz grupową (w tym dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, DDD). Oferuję wsparcie w formie online oraz stacjonarnie.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam: w Centrum Zdrowia Psychicznego Multimed, Poradni Uzależnień Wikamed, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie, w Domu Stałego Pobytu dla Seniorów, w szkołach, w przedszkolach, na Świetlicy Socjoterapeutycznej, w Gabinecie Pomocy Psychologicznej Gestalt, w Ośrodku Leczenia Uzależnień. 

Specjalizuję się w pracy z klientem w podejściu Gestalt: psychoterapii osób dorosłych, psychoterapii młodzieży oraz doradztwie i wsparciu rodziców, prowadzeniu konsultacji, warsztatów rozwojowych i terapeutycznych.

 Praktykuję model komunikacji opartej na empatii (NVC). Podstawą w mojej pracy jest - jedność w różnorodności, szacunek do drugiego człowieka i do Jego niepowtarzalności. Jestem świadoma, że każdy ma swoją ścieżkę duchową. Niezależnie od tego jaki system wierzeń i praktyk deklaruje Klient, staram się uznać wyznawane przez Niego wartości – uznać, że to czym żyje, jest dla niego ważne i że tak tego doświadcza, np. w przypadku pacjentów, dla których ważne są wartości religii chrześcijańskiej, łączę psychoterapię z wymiarem duchowym zgodnym z tradycjami chrześcijańskimi.  Dla mnie jako terapeuty, istotą w pracy z Klientem jest uznać wolność drugiego człowieka i jego wybory, dać ze Swej strony uważność, zrozumienie i zaangażowanie.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów PTP. 

W toku szkolenia przeszłam własną psychoterapię indywidualną. Jestem przekonana o tym, że praca nad sobą w terapii nie tylko przynosi doraźną ulgę w cierpieniu, lecz także jest szansą na wprowadzenie realnej zmiany w życiu.

Praca terapeutyczna i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, jest moją wielką pasją. Wierzę w to, że każdemu należy się pełnia życia.

Umów spotkanie online

Czy jesteś uzależniony od alkoholu?

Zastanawiasz się, czy jesteś uzależniony? Rozwiąż szybki i anonimowy quiz, który pomoże Ci odpowiedzieć na to pytanie.

Przejdź do Quizu

Artykuły

Aktualności

Ocalony Legion - zapraszamy na bieg
Ocalony Legion - zapraszamy na bieg
Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na bieg Ocalony Legion, który odbędzie się 24 października w Puszczy Bieniszewskiej....
17.09.2020
fundacja
fundacja
fundacja
fundacja
fundacja
fundacja
Copyright © 2023 therapies.pl